ดูหน้า

PROMOTIONS (โปรโมชั่น)

1. SAROLUX FRANCHISE (Promotion 2019)

รายละเอียดโปรโมชั่น (เงื่อนไข และสิทธิที่ได้รับ)

 

 

2. SAROLUX  (จุดจำหน่ายผลิตภัณฑ์สะโรรักษ์) 
รายละเอียดโปรโมชั่น (เงื่อนไข และสิทธิที่ได้รับ)

 

3. SAROLUX ชุดสมาชิกธุรกิจ 2,999.-

 

 

4.โปรโมชั่น CHANGE 2 CHANCE

        วันที่ 25,26 มิถุนายน 2562

รายละเอียดโปรโมชั่น

โปรโมชั่นเฉพาะในวันงาน 25-26.6.62

1  Sarolux Collagen Birghenig Mask ซื้อ 3 แถม 1

2  Sarolux Gold Essnce Brighening Eye Gel ซื้อ 5 แถม 1

หมายเหตุ         1.รายการสินค้าแถมไม่เข้ายอดการคำนวณใดๆทั้งสิ้น

                        2.ไม่จำกัดจำนวนการซื้อ

 1. สิทธิพิเศษสำหรับผู้มาร่วมงาน(ศูนย์ความงาม) เท่านั้น

 

5. โปรโมชั่น CHANGE 2 CHANCE

        วันที่ 25,26 มิถุนายน 2562

รายละเอียดโปรโมชั่น

โปรโมชั่นการซื้อยอดผ่านรหัสศูนย์ฯ สะสม 3 เดือนติดต่อกัน (กรกฎาคม 62 , สิงหาคม 62 , กันยายน 62)

1. ซื้อยอดสะสมครบ 35,000 บาท/ต่อเดือน ต่อเนื่องกัน 3 เดือน รับผลิตภัณฑ์ มูลค่า 20,000 บาท    (ราคาข้างกล่อง)

ตัวอย่าง

กรกฎาคม

สิงหาคม

กันยายน

ตุลาคม

35,000 บาท

35,000 บาท

35,000 บาท

รับผลิตภัณฑ์มูลค่า 20,000 บาท (ราคาข้างกล่อง)

 

      

 

หมายเหตุ          

1. สินค้าแถมตามที่บริษัทกำหนด มีดังนี้

1.1. สะโรรักษ์ อโรเวร่า ลิควิด โซพ จำนวน 15 ขวด   3,000    บาท                          

1.2. สะโรรักษ์ ไพลเจล จำนวน 5 หลอด              1,500    บาท                            

1.3. สะโรรักษ์ สกินไวท์ จำนวน 5 ขวด               3,950    บาท                    

1.4. สะโรรักษ์ แอคนิเคลียร์ ครีม 10 หลอด           2,400    บาท                              

1.5. สะโรรักษ์ เฟเชียล ไวท์เทนนิ่ง มาร์ค 5 กระปุก  3,050    บาท                             

1.6. สะโรรักษ์ เฟริม์มมิ่งพลัส อายเจล 10 หลอด    6,100    บาท

                                         รวม         20,000   บาท

 1. ของแถม 20,000 บาท จ่ายพร้อมORDERแรกของเดือนตุลาคม
 2. ของแถมที่ได้รับ จำกัดไม่เกิน 20,000 บาท/1รหัสศูนย์ (กรณีที่สามารถทำยอดได้ตามที่กำหนด บริษัทฯให้สินค้าแถมตามรายการที่กำหนด มูลค่า 20,000 บาท เท่านั้น แม้ศูนย์จะมียอดสั่งซื้อที่มากกว่ากำหนดก็ตาม)
 3. สิทธิพิเศษสำหรับผู้มาร่วมงาน(ศูนย์ความงาม) เท่านั้น
 4. รายการสินค้าแถมไม่เข้ายอดการคำนวณใดๆทั้งสิ้น
 5. ภายใน 3 เดือนต้องมียอด 35,000 บาท ทุกเดือนมิฉะนั้นถือว่าสละสิทธิ

 

5. โปรโมชั่น CHANGE 2 CHANCE

        วันที่ 25,26 มิถุนายน 2562

รายละเอียดโปรโมชั่น

 1. โปรโมชั่น ซื้อยอดสะสมผ่านศูนย์ฯ เดือน กรกฎาคม – ธันวาคม 2562 (รับทันทีทองคำหนัก 1 บาท – 3 บาท)
 2. มียอดสะสมครบ 400,000 บาท    รับทองคำหนัก  00 บาท
 3. มียอดสะสมครบ 500,000 บาท    รับทองคำหนัก  25 บาท
 4. มียอดสะสมครบ 600,000 บาท    รับทองคำหนัก  50 บาท
 5. มียอดสะสมครบ 700,000 บาท   รับทองคำหนัก  00 บาท
 6. มียอดสะสมครบ 1,000,000 บาท รับทองคำหนัก  00 บาท

หมายเหตุ

    1. ราคาทองคำไม่เกิน 20,000 บาท

 1. สามารถปิดยอดให้ครบตามเงื่อนไขของโปรโมชั่นในเดือนสุดท้าย (ธันวาคม2562) ได้ และเฉพาะผู้เข้าร่วม โครงการ, มาร่วมงาน 22-23.02.62 (ตามเอกสารแนบท้าย) หรือเข้าร่วมงานและลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมโครงการ ในงาน Sarolux Change To Chance 25-26.06.62
 2. จัดงานมอบรางวัล ในสัปดาห์สุดท้ายของเดือน ม.ค.2563
 3. ขออนุมัติเพิ่มเติมสำหรับศูนย์ความงามที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการริชชี่ แต่มีความประสงค์ลงทะเบียนและร่วมงาน Sarolux Change To Chance วันที่ 25-26 มิถุนายน 2562 มีสิทธิเข้าร่วมโปรโมชั่น ซื้อยอดสะสมผ่านศูนย์ฯ เพื่อมีสิทธิรับทองตามเงื่อนไขที่บริษัทฯกำหนด โดยสำหรับผู้ที่ขอเข้าร่วมโปรโมชั่นสะสมยอดผ่านรหัสศูนย์ (รายใหม่) ให้นับเริ่มนับสะสมยอดซื้อผ่านรหัสศูนย์ นับตั้งแต่เดือน กรกฎาคม – ธันวาคม 2562 โดยใช้หลักเกณฑ์การสะสมยอดเพื่อรับทองแบบเดียวกันกับผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการริชชี่
 4. สิทธิพิเศษสำหรับผู้มาร่วมงาน(ศูนย์ความงาม) เท่านั้น


22 มิถุนายน 2562

ผู้ชม 1892 ครั้ง