ดูหน้า

PROMOTIONS (โปรโมชั่น)

  

" โปรโมชั่น "  พิเศษสำหรับลูกค้า

 

                                                                             

1. SAROLUX FRANCHISE (Promotion 2019)

   (สะโรรักษ์ แฟรนไซส์) โปรโมชั่นใหม่....

โปรโมชั่นนี้ใช้ได้ ตั้งแต่วันนี้ ถึง  31 ธ.ค. 62 หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

 

 

รายละเอียดโปรโมชั่น (เงื่อนไข และสิทธิที่ได้รับ)

1. ค่าธรรมเนียมแรกเข้า  150,000 บาท และ 75,000 บาท

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : 0 2919 9365 - 72 หรือ 085-488-4827 / 085-488-4840 / 081-926-8143

(หรือสอบถามศูนย์งามสะโรรักษ์ใกล้บ้านท่าน)

 

                                                                                                                                  

2. SAROLUX  (จุดจำหน่ายผลิตภัณฑ์สะโรรักษ์) 

รายละเอียดโปรโมชั่น (เงื่อนไข และสิทธิที่ได้รับ)

 

1. สมัครเป็นจุดจำหน่ายผลิตภัณฑ์สะโรรักษ์ลงทุน 29,000 บาท

    1.1 รับสินค้ามูลค่า 14,000 บาท (ราคาข้างกล่อง)

    1.2 ได้รับสิทธิการใช้เครื่องหมายการค้าสะโรรักษ์ 5 ปี และรับสิทธิเข้าอบรมหลักสูตรจุดจำหน่ายผลิตภัณฑ์สะโรรักษ์ 1 ท่าน (ฟรี) โดยมีขั้นตอนดังนี้

          1.2.1 กรอกใบสมัครตามแบบฟอร์มของบริษัท

          1.2.2 แนบสำเนาบัตรประชาชน

          1.2.3 แนบสำเนาหน้าบัญชีธนาคารไทยพานิชย์, ธนาคารกรุงเทพ และธนาคารกสิกรไทย

1.3 มีสิทธิรับส่วนลด 25% และค่าคอมมิชชั่น 10% ในตำแหน่ง SC

1.4 มีสิทธิได้รับผลประโยชน์ตามแผนธุรกิจของบริษัทฯ

1.5 มีสิทธิแนะนำผู้มุ่งหวังเปิดศูนย์ความงามสะโรรักษ์ และรับผลประโยชน์จากผู้เปิดศูนย์ใหม่ตามแผนธุรกิจบริษัท

1.6 มีสิทธิแนะนำจุดจำหน่ายได้ทั่วประเทศ

1.7 ได้รับสิทธิในการคิดผลตอบแทนตามแผนการดำเนินธุรกิจ จำนวน 50% ของค่าสมัครเป็นจุดจำหน่าย

2. เงื่อนไข

    2.1 มียอดสั่งซื้อสินค้าไม่น้อยกว่า 3,000 บาท/บิล (ฟรีค่าจัดส่ง)
    2.2 มียอด 5,000 บาท/เดือน เพื่อรักษาสภาพจุดจำหน่าย
   

2.3 จุดจำหน่ายรักษายอดต่อเนื่อง 3 เดือน ได้รับสิทธิส่วนลดค่าเปิดศูนย์ความงามในอนาคต โดยจ่ายค่าธรรมเนียมแรกเข้า 70,000 บาท บริษัทลด 20 % จ่ายเพียง 56,000 บาท (ขยายข้อ 1.3)
2.4 ปฏิบัติตามกฎระเบียบของจุดจำหน่าย

2.5 โปรโมชั่นนี้สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2562

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : 0 2919 9365 - 72 หรือ 085-488-4827 / 085-488-4840 / 081-926-8143

                                (หรือสอบถามศูนย์งามสะโรรักษ์ใกล้บ้านท่าน)

  (สัมมนาก่อนการลงทุนฟรี)

 

 

                                     

“ชุดสมัครธุรกิจ” 2,999.-

“Business Set”

 

 

ขั้นตอน“การสมัคร” และ “ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับ”

สมัครสมาชิก 2,999.-

ได้รับผลิตภัณฑ์มูลค่า 4,050.-

เข้ายอด 2,100  (pv) ไม่ค่าแนะนำ

 

“ชุดสมัครสมาชิกผู้ใช้” 150.-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


26 เมษายน 2562

ผู้ชม 1587 ครั้ง