วีทีอาร์ |ประมวลภาพ| งาน Camp #1 2018 sarolux marketing 4.0

หมวดหมู่: Sarolux Clip

"วีทีอาร์" ประมวลภาพงาน Camp #1 สะโรรักษ์การตลาด 4.0
SAROLUX MARKETING 4.0

ทุกการเปลี่ยนแปลง ย่อมมีความหมาย
ก้าวสู่ 4.0 ไปพร้อมๆ กัน ......

“ขอขอบพระคุณ” ผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่าน

แล้วพบกันครั้งต่อไป Camp #2

บริษัท สะโรรักษ์ (ประเทศไทย) จำกัด
ขอเป็นส่วนหนึ่งในการปลุกไฟ และสร้างพลังในตัวคุณ

24 สิงหาคม 2561

ผู้ชม 579 ครั้ง