ดูบทความสะโรรักษ์ปันสุข ปันสวย "สะโรรักษ์ร่วมใจฝ่าภัยด้วยกัน

สะโรรักษ์ปันสุข ปันสวย "สะโรรักษ์ร่วมใจฝ่าภัยด้วยกัน

สะโรรักษ์ปันสุข ปันสวย "สะโรรักษ์ร่วมใจฝ่าภัยด้วยกัน"
บริษัท สะโรรักษ์ (ประเทศไทย) จำกัด และผู้บริหาร พนักงาน รวมทั้งศูนย์ความงามสะโรรักษ์ ร่วมกันบริจาคสิ่งของสมทบเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยโควิดและภัยน้ำท่วมกับรายการ “เรื่องเล่าเช้านี้” โดยมีคุณกนกวรรณ วีระกุล รองประธานบริษัทฯ เป็นตัวแทนมอบ และ คุณสรยุทธ สุทัศนะจินดา คุณพิชญทัฬห์ จันทร์พุฒ เป็นผู้รับมอบ ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 อาคารมาลีนนท์ ทาวเวอร์ เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
อนุโมทนาสาธุบุญร่วมกันนะคะ </div>
    </div>
    
    
    
        <div class=

04 ตุลาคม 2564

ผู้ชม 11 ครั้ง